MM NA WYPADEK

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK
Przejdź do treści
PIU Polska Izba Ubezpieczeń - szkolne NNW - mity i fakty.
PIU Polska Izba Ubezpieczeń - szkolne NNW - mity i fakty.
Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=N5xdg0vXLIQ
WIENER
Wiener
1. Ochroną obejmujemy  następstwa nieszczęśliwych wypadków, które wydarzyły się w Polsce oraz poza granicami, gdzie wynikiem było uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierci.
2. NOWOŚĆ: Assistance szkolny: a) Assistance medyczny, b) Cyberbezpieczeństwo, c) Pomoc psychologiczno-prawna
3. Świadczymy ochronę ubezpieczeniową na terytorium Polski oraz poza jej granicami, 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, także podczas wakacji, ferii i przerw w nauce
4. NOWOŚĆ: Oferujemy zwrot kosztów naprawy uszkodzonych okularów korekcyjnych, aparatów słuchowych lub ortodontycznych.
5. NOWOŚĆ: Zakwaterowania rodzica, kiedy dziecko przebywa w szpitalu po nieszczęśliwym wypadku lub w wyniku choroby.
6. NOWOŚĆ: Wizyta lekarza, pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego,
7. NOWOŚĆ: Dostawa leków, dostawa artykułów spożywczych, higienicznych, pierwszej potrzeby. Transport medyczny, infolinia medyczna, pomoc psychologa.
15% zniżki z kodem EDUKACJA
Formularz on-line
WIENER
GENERALI - BEZPIECZNY.PL
Generali - bezpieczny.pl
1. Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku (zgodnie z tabelą), m.in.:
- rany skóry, złamania, zwichnięcia, skręcenia, wstrząśnienie mózgu, utrata zębów stałych.
2. Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku (maksymalnie do 180 dni, płatne od pierwszego dnia pobytu)
3. NOWOŚĆ: Zwrot kosztów wycieczki szkolnej.
4. Zwrot kosztów środków pomocniczych: gorsety, protezy, kule, stabilizatory, temblaki, aparaty ortopedyczne, aparaty słuchowe oraz wózki inwalidzkie
5. Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym odbudowy zębów stałych
6. Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby (jednorazowa wypłata świadczenia w przypadku pobytu w szpitalu trwającego minimum 5 dni, maksymalnie 2 świadczenia rocznie).
7. NOWOŚĆ: COVID-19 (koronawirus) płatne od 2-go dnia pobytu w szpitalu
8. NOWOŚĆ: COVID-19 (pobyt na OIOM) dodatkowe świadczenie
9. Ugryzienie przez kleszcza (koszt wizyty u lekarza, koszt badań na boreliozę, koszt antybiotykoterapii).
10% zniżki z kodem 25895
Formularz on-line
BEZPIECZNY.PL
COMPENSA
Compensa
1. 200 zł jednorazowego świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia nawet gdy nie pozostał uszczerbek.
2. Świadczenie 150 zł wypłacamy nawet, gdy nieszczęśliwy wypadek nie pozostawił uszczerbku na zdrowiu.
3. Chronimy dziecko w sieci – 2 zgłoszenia w cenie, cenne szczególnie jeśli klient ma w domu nastolatka.
4. Jeśli po wypadku dziecko ma zaległości w nauce zwrócimy koszty korepetycji.
5. W przypadku szkół ponadpodstawowych i zespołu szkół uczniowie ostatnich klas objęci są dodatkową ochroną – miesiąc dłużej – bezpłatnie.
6. Możliwość ubezpieczenia dzieci nawet gdy nie chodzą do żłobka/przedszkola – rodzic może ubezpieczyć razem z rodzeństwem ubezpieczonym np. w szkole.
7. NOWOŚĆ! Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (w tym podczas praktyk i stażu) dla uczniów od 13 do 26 roku życia.
15% zniżki z kodem 161738
COMPENSA
TUZ
TUZ
1. Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie NW, zawału serca, udaru mózgu lub wskutek ataków epilepsji.
2. Zwrot kosztów zakupu, wypożyczenia, naprawy przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.
3. Pobyt w szpitalu w następstwie zachorowania na COVID 19
4.  Ugryzienie przez kleszcza.
5.  Pogryzienie przez psa, pokąsanie, użądlenie.
6. Zatrucie pokarmowe
7. Zwrot kosztów pogrzebu rodzica w przypadku śmierci w następstwie NW.
Zniżki z kodem: AMM2022
Formularz on-line
TUZ
WARTA
Warta NNW
1. Ubezpieczenie Warta Twoje NNW – Pakiet dla Ucznia to nowoczesna ochrona dzieci, młodzieży szkolnej i studentów do 26. roku życia.
2. Pełny zakres ochrony i wszystko w podstawie gwarantuje spokój i bezpieczeństwo przez 12 dowolnych miesięcy.
3. Daje możliwość indywidualnego wyboru okresu ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia od której uzależniona jest składka, a pełny zakres ochrony znajduje się w podstawie, nie ma konieczności dokupywania poszczególnych elementów,
4. Ochrona NNW przez 24/7 przez 12 miesięcy w Polsce i na świecie,
5. Ochrona dziecka w szkole i poza nią, podczas wszystkich aktywności, uprawiania sportów i we wszystkich sytuacjach życiowych,
6. Ochrona podczas amatorskiego i wyczynowego uprawiania każdego rodzaju sportu (również sportów wysokiego ryzyka) zarówno w szkole, jak i poza szkołą – w klubach sportowych, sekcjach (udział w treningach, zawodach sportowych).
7. Taniej przy ubezpieczeniu klasy lub grupy dzieci.

WARTA - TWOJE NNW
WARTA POSAG
Warta Posag
WARTA POSAG to program oszczędnościowo-ochronny. Polisa adresowana jest do rodziców, opiekunów lub wszystkich innych osób, którzy troszczą się o przyszłość dziecka. Osoba ta ustala sumę, jaka będzie wypłacona na koniec okresu umowy, a także moment wypłacenia pieniędzy z polisy, który powinien przypaść między 18. a 25. rokiem życia dziecka. Następnie co miesiąc odkłada pieniądze na koncie polisy. Gdy umowa dobiegnie końca, zebrane pieniądze zostaną wypłacone dziecku.

Ubezpieczenie WARTA POSAG gwarantuje, że dziecko otrzyma pełną ustaloną kwotę na koniec umowy, nawet jeśli w międzyczasie Was zabraknie i składka przestanie być opłacana.
W takim wypadku Warta przejmie opłacanie składki i przekaże umówione pieniądze dziecku w Waszym imieniu. Jest to zdecydowana przewaga polisy WARTA POSAG nad zwykłą lokatą.

Polecamy Państwa uwadze również możliwości rozszerzenia ochrony dziecka o rentę posagową (comiesięczną wypłatę, którą otrzyma dziecko w razie śmierci rodziców lub opiekunów), ochronę zdrowia (wypłaty w razie choroby lub wypadku dziecka) i pomoc w razie wypadku dorosłych opiekunów.
WARTA POSAG
Małgorzata Majewska

ekspert d/s ubezpieczeń
tel. kom.
+48 663 252 704
e-mail:
mm@mmubezpieczenia.pl

       

Masz pytania? Napisz!
Szanowny Kliencie! Akceptując zgodę, którą czytasz potwierdzasz, że z własnej woli przesyłasz nam swoje dane wraz z adresem e-mail i numerem telefonu. Tym samym zgadzasz się na nasz bezpośredni kontakt z Tobą w sprawie, której zgoda dotyczy. My zobowiązujemy się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, podane przez Ciebie dane wykorzystać wyłącznie do celu w jakim zostały nam przesłane.

Wróć do spisu treści